Pewność, niepewność

Mocne przekonanie o tym co jest obiektywnie normalne a co nie, co prawdą a co fałszem, jest w rzeczywistości przejawem lęku i niepewności. Zwłaszcza, gdy towarzyszy temu potrzeba narzucania swoich poglądów. Co to za lęk? Jego źródłem są podświadome wątpliwości, czy to w co wierzymy jest rzeczywiście prawdziwe. Bo gdyby było inaczej nie mielibyśmy potrzeby nikogo przekonywać. Dlatego zwalczamy przeciwne poglądy i staramy się narzucić swoje. To daje nam poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ potrzebujemy się czegoś trzymać, prawdy, która porządkuje nam świat. I gdy ktoś ją kwestionuje my czujemy się zagrożeni, boimy się, że stracimy mentalne oparcie. Każda więc światopoglądowa nieugiętość jest bardziej wyrazem wahania i lęku niż pewności i wewnętrznego spokoju.

fot. menschPerson (pixabay)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *