Tag: pewność

Pewność, niepewność

Pewność, niepewność

Mocne przekonanie o tym co jest obiektywnie normalne a co nie, co prawdą a co fałszem, jest w rzeczywistości przejawem lęku i niepewności. Zwłaszcza, gdy towarzyszy temu potrzeba narzucania swoich poglądów. Co to za lęk? Jego źródłem są podświadome wątpliwości, czy to w co wierzymy