Miesiąc: marzec 2022

Bóg, szef, ojciec

Bóg, szef, ojciec

Jedni modlą się do boga, żeby uwolnił nas od wszelkich nieszczęść (pandemia, wojna, itp.). Inni z kolei pomstują na niego, że na to wszystko pozwala. Postawa jednych i drugich jest przejawem głębokiego przekonania, że ktoś inny zarządza tym co dzieje się na świecie. Że jest 

Pewność, niepewność

Pewność, niepewność

Mocne przekonanie o tym co jest obiektywnie normalne a co nie, co prawdą a co fałszem, jest w rzeczywistości przejawem lęku i niepewności. Zwłaszcza, gdy towarzyszy temu potrzeba narzucania swoich poglądów. Co to za lęk? Jego źródłem są podświadome wątpliwości, czy to w co wierzymy