Tag: męczeństwo

Współczesne męczennictwo

Współczesne męczennictwo

Potrzeba (granicząca z przymusem) kontrolowania własnego życia, ogarniania i pilnowania, żeby sprawy poszły jak należy, jest jedną z najbardziej męczących i unieszczęśliwiających. Przez nią bardzo komplikujemy sobie życie. Angażujemy się w sprawy, które później stają się ciężarem. Motywowani przez kulturowe wzorce podejmujemy działania, które rzekomo